mgl_header.png

Przedstawiciel

Nawigacja HITS i 3D

NAWIGACJA HITS (Highway In The Sky - autostrada na niebie)

Enigma / Voyager / Odyssey posiadają zaimplementowany sposób nawigacji nazwany HITS. Polega on na podążaniu za pojawiającymi się na ekranie ramkami, tworzącymi korytarz zgodny z planowaną trasą. W zależności od ustawień HITS może brać również pod uwagę aktualną wysokość samolotu w stosunku do założonej trasy i odpowiednio do tego zachowuje się obraz na ekranie. Jeżeli uwazględnianie wysokości jest wyłączone to ramki pojawiają się zawsze na Twojej wysokości.

Ramki ustawione są w pewnych odległościach od siebie, począwszy od punktu docelowego. Jeżeli ustawionymi jednostkami odległości są kilometry, ramki oddalone dą od siebie o 2,5 km. Dla mil statutowych odległość ta wynosi 2 mile, dla mil morskich – 2 mile morskie. Ze względu na to ramki nie będą się przemieszczać o ile samolot stoi w miejscu. Jeśli samolot będzie się    przemieszczać – ramki zaczną się przemieszczać w kierunku samolotu a szybkość przemieszczania zależy od prędkości samolotu.

Nawigacja HITS jest dostępna jako nakładka na każdym z ekranów zawierającym wskaźnik horyzontu i jest aktywowana zawsze po uruchomieniu trasy lub dolotu do punktu (GoTo)

Ilustracja obok przedstawia typowy wygląd HITS. Pożądana ścieżka lotu przebiega przez środki zielonych ramek. Na tej iliustracji samolot znajduje się na lewo od założonej ścieżki oraz zbyt nisko. Można także zauważyć, że utrzymując aktualny kurs niedługo przetniemy ścieżkę. Powinniśmy również zwiększyć wysokość.

hits_1
Ilustracja z prawej strony pokazuje widok HITS w czasie lotu po założonej ścieżce i na prawidłowej wysokości. Zielone ramki autostrady formują korytarz. Jak długo lecimy wzdłuż korytarza – znajdujemy się na trasie zachowując właściwy kurs i wysokość. Na tym rysunku ostatnia ramka jest trójkątem. Wskazuje on koniec trasy lub położenie najbliższego punktu zwrotnego. hits_2

Wskazania HITS, jako dobra alternatywa dla "strzałek" ILS, mogą być również wykorzystane przy podejściu GLS. W tym przypadku ramki zastępowane są przez zielone krzyżyki. Ich ułożenie w jednej linii wskazuje, że jesteśmy na właściwej ścieżce.

Ilustracja obok wskazuje podejście GLS do pasa 19 lotniska FASH (Stellenbosh - RPA). Samolot znajduje się na prawo i zbyt wysoko w stosunku do idealnej ścieżki podejścia.

hits_gls

Przy kursie samolotu odbiegającym o więcej niż +/-90 stopni od założonej trasy - ramki zmieniają kolor na czerwony.


 

3D

enigma32651

Wszystkie kolorowe systemy szklanych kokpitów Stratomaster mają zaimplementowany system siatkowego przedstawienia ukształtowania terenu. Można z niego korzystać nawet przy systemach bez podłączonego czujnika orientacji (SP-4). W takim jednak przypadku nie ma wskazań sztucznego horyzontu.

Na siatce terenu wyświetlane są również lotniska i pasy startowe z oznaczonymi progami a także odległości i czas dolotu.