mgl_header.png

Przedstawiciel

Przyrządy okrągłe Infinity 60mm

STRATOMASTER INFINITY (60 mm)

av-2mainLinia Stratomaster Velocity składa się z szesnastu mikroprocesorowych przyrządów pasujących do otworów 60 mm (2 1/4").
Bazują na zrobionych na zamówienie, wysoko rozdzielczych wyświetlaczach, które zapewniają doskonałą czytelność, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Dodatkowo wbudowane podświetlenie pozwala na łatwość odczytu w godzinach wieczornych i nocnych.

Posiadają pokrętło i dwa przyciski do łatwego przechodzenia poprzez poszczególne pozycje menu i dostępu do specyficznych funkcji każdego przyrządu.

Linia Stratomaster Infinity może być zasilana napięciem prądu stałego od 8 do 30 V. Zawiera również zabezpieczenie przed skokami napięcia i odwrotną polaryzacją.

Cechy ogólne linii Infinity

 • Standardowy otwór 2 1/4"; (60mm) (może być montowany od przodu i od tyłu)
 • Pokrętło i dwa niezależne przyciski dla łatwej nawigacji po menu i wprowadzania danych
 • Wyjście alarmowe jak również czerwona dioda w obudowie
 • Duży podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z regulowanym kontrastem
 • Kilka sposobów wyświetlania (ekranów) (zależnie od modelu)
 • Zabudowany układ chroniący przed przepięciami i odwrotną polaryzacją
 • Szeroki zakres napięcia zasilania prądu stałego (8 do 30 V)
 • Niewielka masa
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania
 • 1 rok ograniczonej gwarancji producenta

pdficon Aktualizacje oprogramowania Infinity miejsce wolne pdficon Rysunek montażowy


 

ALT-1
ALT-1
ALT-2
ALT-2
ASI-1
ASI-1
ASX-1
ASX-1
AV-1
AV-1
BAT-1
BAT-1
E-3
E-3
FF-1
FF-1
GF-1
GF-1
MAP-1
MAP-1

RTC-2
RTC-2

RV-1l
RV-1

RV-2
RV-2

TC-1
TC-1

TP-1
TP-1


ALT-1

Precyzyjny wysokościomierz z wyprowadzeniem danych i wariometrem

ALT-1 Pobierz instrukcjęALT-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

ALT-1 - ekrany

ALT-1 zawiera w sobie precyzyjny wysokościomierz i wariometr o szerokim zakresie działania. Wysokościomierz jest zgodny z założeniami międzynarodowej atmosfery wzorcowej w zakresie od -700 ft aż do 40 000 ft. Wysokościomierz zawiera wyjście szeregowe, które w połączeniu z konwerterem MGL CNV-AT może być wykorzystane jako interfejs kodu Gillhama dla transpondera
Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg.

Wskazania wariometru są skompensowane wysokościowo i mogą być wyświetlane zarówno w ft/min jak i w m/s. Odczyt cyfrowy w zakresie od +/-20 ft/min do +/-10 000 ft/min. Logarytmiczny odczyt analogowy w zakresie +/-2000 ft/min. Wariometr może zostać skalibrowany przez użytkownika po zainstalowaniu go w samolocie.

Ponadto ALT-1 posiada czujnik temperatury zewnętrznej, który służy do określenia wysokości gęstościowej samolotu. ALT-1 może być również wykorzystany do pomiaru wysokości względnej jak również ma możliwość wprowadzenia przez pilota wysokości referencyjnej oraz szerokość pasma odchyłki, w których powinien się utrzymać.

 • Precyzyjny wysokościomierz od -700 ft aż do maksimum 40 000 ft
 • Wyprowadzenie danych na łączu airtalk (szeregowe), które można skonwertować za pomocą konwertera MGL CNV-AT do równoległego interfejsu kodu Gillhama dla transpondera
 • Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg
 • Zawiera wariometr o szerokim zakresie pracy od +/-20 ft/min aż do +/-10 000 ft/min
 • Wariometr (VSI) może wyświetlać w ft/min lub m/s
 • Zapisuje w trwałej pamięci maksymalną i minimalną temperaturę zewnętrzną oraz maksymalną osiągniętą wysokość
 • Zapisuje w tymczasowej pamięci maksymalną i minimalną temperaturę zewnętrzną od chwili zasilenia przyrządu.

ALT-2

Precyzyjny wysokościomierz z wariometrem (VSI) oraz wyjściem do transpondera RS232

ALT-2 Pobierz instrukcjęALT-2 Manual (ang.)zakup_przycisk

ALT-2 - ekrany

ALT-2 zawiera w sobie precyzyjny wysokościomierz i wariometr o szerokim zakresie działania. Wysokościomierz jest zgodny z założeniami międzynarodowej atmosfery wzorcowej w zakresie od -700 ft aż do 40 000 ft. Wysokościomierz posiada wyjście RS232, które może przesyłać dane w różnych protokołach zgodnych z szeregowymi wejściami transponderów m.in. Garmin, Magellan, Northstar, Trimble, Microair. Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg.

Wskazania wariometru są skompensowane wysokościowo i mogą być wyświetlane zarówno w ft/min jak i w m/s. Odczyt cyfrowy w zakresie od +/-20 ft/min do +/-10 000 ft/min. Logarytmiczny odczyt analogowy w zakresie +/-2000 ft/min. Wariometr może zostać skalibrowany przez użytkownika po zainstalowaniu go w samolocie

Ponadto ALT-2 posiada czujnik temperatury zewnętrznej, który służy do określenia wysokości gęstościowej samolotu. ALT-2 może być również wykorzystany do pomiaru wysokości względnej jak również ma możliwość wprowadzenia przez pilota wysokości referencyjnej oraz szerokość pasma odchyłki, w których powinien się utrzymać.

 • Precyzyjny wysokościomierz od -700 ft aż do maksimum 40 000 ft
 • Wyprowadzenie danych na łączu RS232 w różnych formatach zgodnych z szeregowymi wejściami transponderów m.in. Garmin, Magellan, Northstar, Trimble, Microair itp
 • Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg
 • Zawiera wariometr o szerokim zakresie pracy od +/-20 ft/min aż do +/-10 000 ft/min
 • Wskazania wariometru mogą być przedstawiane w ft/min lub w m/s
 • Zapisuje w trwałej pamięci maksymalną i minimalną temperaturę zewnętrzną oraz maksymalną osiągniętą wysokość
 • Zapisuje w tymczasowej pamięci maksymalną i minimalną temperaturę zewnętrzną od chwili zasilenia przyrządu

ASI-1

Prędkościomierz (ASI) z automatyczną książką lotów

ASI-1 Pobierz instrukcjęASI-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

 

Prędkościomierz ASI-1 to przyrząd zapewniający wskazania w szerokim zakresie prędkości zarówno w formacie cyfrowym jak i analogowym. Pomiar prędkości oparty jest o ciśnienie pełne oraz statyczne pobierane z rurki Pitota.
Ponadto ASI-1 dysponuje 24 pozycyjną automatyczną książką lotów, w której rejestruje czas trwania ostatnich 24 lotów, licznik pokonanej drogi powietrznej i wyświetla czas trwania aktualnego lotu.

Prędkość może być wyświetlana w mph, km/h lub kt, przy czym przebyta droga powietrzna wyświetlana jest w korespondujących jednostkach.

Wyświetlacz analogowy może być skalowany stosownie do prędkości osiąganych przez samolot. Wyświetlane są na nim również znaczniki dla prędkości Vs, Vf, Vno i Vne. Czułość przyrządu może być regulowana przez użytkownika tak by skompensować błędy związane z położeniem rurki Pitota.

ASI-1 może mierzyć prędkość w zakresie od 16mph do 250mph i doskonale sprawdza się w wolniejszych samolotach dzięki doskonałej czułości i liniowości przy niskich prędkościach.

 • Pomiar prędkości od 16mph do 250mph. Doskonale sprawdza się w wolniejszych samolotach dzięki doskonałej czułości i liniowości przy niskich prędkościach
 • Zawiera 24 pozycyjną automatyczną książkę lotów
 • Zawiera licznik pokonanej drogi powietrznej i wyświetla czas trwania aktualnego lotu
 • Prędkość może być wyświetlana w milach statutowych na godzinę (mph), kilometrach na godzinę (km/h) lub milach morskich na godzinę (kt)
 • Programowalny alarm niskiej/wysokiej prędkości
 • Zapisuje w stałej pamięci maksymalną osiągniętą prędkość
 • Analogowy wskaźnik słupkowy ze znacznikami Vs, Vf, Vno i Vne

ASX-1

Wysokościomierz z szeregowym wyprowadzeniem danych i prędkościomierzem (ASI)

ASX-1 Pobierz instrukcjęASX-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

 

Wysokościomierz/prędkościomierz ASX-1 to przyrząd oparty na precyzyjnym wysokościomierzu i czułym, szerokozakresowym prędkościomierzu.
Wysokościomierz jest zgodny z założeniami międzynarodowej atmosfery wzorcowej w zakresie od -700 ft aż do 40 000 ft. .

Wysokościomierz zawiera wyjście szeregowe, które w połączeniu z konwerterem MGL CNV-AT może być wykorzystane jako interfejs kodu Gillhama dla transpondera. Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg.

Prędkościomierz może mierzyć prędkość w zakresie od 16mph do 250mph i doskonale sprawdza się w wolniejszych samolotach dzięki doskonałej czułości i liniowości przy niskich prędkościach

Pomiar prędkości oparty jest na połączeniu przyrządu ze standardową rurką Pitota. Ciśnienie statyczne może być pobierane z portu statycznego lub z kabiny.

Prędkość może być wyświetlana w mph, km/h lub kt, przy czym przebyta droga powietrzna wyświetlana jest w korespondujących jednostkach. Czułość przyrządu może być regulowana przez użytkownika tak by skompensować błędy związane z położeniem rurki Pitota.

ASX-1 poprzez łącze airtalk może współpracować z Infinity FF-1lub Velocity FF-3 (komputer paliwowy dla jednego lub dwóch zbiorników) i czujnikiem orientacji SP-4/SP-5.

Ponadto ASX-1 dysponuje 24 pozycyjną automatyczną książką lotów, w której rejestruje czas trwania ostatnich 24 lotów, licznik pokonanej drogi powietrznej i wyświetla czas trwania aktualnego lotu. ASX-1 to idealne rozwiązanie w sytuacji gdy zachodzi konieczność oszczędzania miejsca na desce przyrządów

 • Precyzyjny wysokościomierz od -700 ft aż do maksimum 40 000 ft
 • Wyprowadzenie danych na łączu airtalk (szeregowe), które można skonwertować za pomocą konwertera MGL CNV-AT do równoległego interfejsu kodu Gillhama dla transpondera
 • Wysokość może być przedstawiana w stopach i w metrach, ciśnienie lokalne może być ustawiane w milibarach lub calach Hg
 • Pomiar prędkości od 16mph do 250mph i doskonale sprawdza się w wolniejszych samolotach dzięki doskonałej czułości i liniowości przy niskich prędkościach. Prędkość może być wyświetlana jako IAS lub TAS.
 • Zawiera 24 pozycyjną automatyczną książkę lotów
 • Zawiera licznik pokonanej drogi powietrznej i wyświetla czas trwania aktualnego lotu
 • Prędkość może być wyświetlana w milach statutowych na godzinę (mph), kilometrach na godzinę (km/h) lub milach morskich na godzinę (kt)
 • Programowalny alarm niskiej/wysokiej prędkości
 • Zapisuje w stałej pamięci maksymalną osiągniętą prędkość i wysokość

AV-1

Wskaźnik sztucznego horyzontu i zaawansowanego kompasu

AV-1 Pobierz instrukcjęAV-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

AV-1 - ekrany

AV-1 może służyć jako wyświetlacz do czujników orientacji lub zaawansowanego kompasu lub obu tych czujników razem. Opis czujników, które również wykorzystywane są przez inne przyrządy MGL, znajduje się w dziale poświęconym szklanym kokpitom.

AV-1 może być skonfigurowany do wyświetlania:

 • Kompasu z pięcioma różnymi ekranami (wymaga czujnika SP-2)
 • Sztucznego horyzontu z lub bez chyłomierza (kulki) (wymaga SP-4 lub SP-5)
 • Zakrętomierza z poprzecznym chyłomierzem (wymaga SP-4 lub SP-5)
 • Łączone wyświetlanie kompasu i sztucznego horyzontu z zakrętomierzem i opcjonalnie z chyłomierzem (wymaga SP-2 i SP-4 lub SP-5)

Możliwe jest również dzielenie pakietów czujników pomiędzy wyświetlacze różnej wielkości np. z Infinity AV-2 (wyświetlacz Ø 80 mm). Na przykład możliwe jest wyświetlanie sztucznego horyzontu na wyświetlaczu Velocity AV-2 (Ø 80 mm), a kompasu i zakrętomierza na wyświetlaczu Infinity AV-1 (Ø 60 mm).

Idąc dalej.... wykorzystując po jednym czujniku SP-2 i SP-4 można stworzyć w pełni zdwojony układ 6 wyświetlaczy: dwa sztuczne horyzonty, dwa zakrętomierze z chyłomierzem (kulką) i dwa kompasy.

 

 • Wyświetlacz sztucznego horyzontu wraz z chyłomierzem (kulką), jak również zakrętomierzem
 • Wyświetlacz zaawansowanego kompasu z funkcją kierowania kursem (bug)
 • Może być skonfigurowany jako wyświetlacz albo kompasu, albo horyzontu albo obu naraz
 • AV-2 przyłączony jest do czujników za pomocą tylko dwóch przewodów. Pozwala to na optymalne upozycjonowanie czujników w samolocie.
 • Więcej niż jeden AV-2 może być podłączony do łącza airtalk. Pozwala to na wyświetlanie kompasu, sztucznego horyzontu i zakrętomierza na różnych wyświetlaczach AV-1 lub AV-2

BAT-1

Woltomierz z pomiarem prądu

BAT-1 Pobierz instrukcjęBAT-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

BAT-1 - ekrany

BAT-1 to przyrząd służący kontroli stanu akumulatora. Może być wykorzystywany zarówno w instalacjach z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi jak i żelowymi. Jest wyjątkowo przydatny do określenia stanu akumulatora, stanu ładowania jak i bieżącego zapotrzebowania na prąd samolotu. BAT-1 może być wykorzystywany zarówno w instalacjach 12V jak i 24V i może mierzyć napięcie do 30V DC.
System monitorowania prądu oparty jest na tradycyjnym boczniku pomiarowym o znamionowym spadku napięcia 50mV co czyni przyrząd zdolnym do pomiaru prądu od 5A do 500A. Przyrząd zawiera programowalny alarm niskiego/wysokiego napięcia automatycznie ostrzegający o awarii akumulatora lub prądnicy.

 • Równoczesny pomiar napięcia i prądu
 • Pomiar napięcia do 30V DC (możliwość pracy w instalacjach 12V i 24V)
 • Zawiera programowalny alarm niskiego/wysokiego napięcia dla automatycznego ostrzeżenia o uszkodzeniu akumulatora lub prądnic
 • Zawiera wskaźnik ładowania/rozładowywania akumulatora
 • Wybór 3 trybów pracy wyświetlacza (tylko napięcie, tylko prąd lub oba naraz)
 • Rejestruje w stałej pamięci maksymalną wartość napięcia, prądu ładowania i rozładowywania
 • Analogowy słupek wskazujący prąd ładowania


E-3

Kontroler pracy silnika

E-3 Pobierz instrukcjęE-3 Manual (ang.)zakup_przycisk

E-3 - ekrany

E-3 to uniwersalny kontroler pracy silnika w kompaktowej obudowie Ø60 mm (2 1/4") łączący w sobie wszystko, co jest potrzebne do monitorowania większości mniejszych silników lotniczych zarówno dwu- jak i czterosuwowych produkcji np. firm Rotax, Continental i Lycoming. Większość konwersji samochodowych również może korzystać z E-3.

E-3 może kontrolować do 4 kanałów termoparowych EGT/CHT, wejście RPM (obrotomierz), uniwersalne wejścia dla temperatury i ciśnienia oleju oraz napięcie zasilania.

 • 66 różnych możliwości konfiguracji silnikowych
 • Uniwersalny, programowalny obrotomierz z cyfrowym i analogowym odczytem i z programowalnym alarmem wysokich obrotów
 • Programowalny licznik motogodzin (chroniony hasłem) i licznik czasu lotu z automatyczną książką lotów
 • Możliwość kontroli do 4 kanałów termoparowych dla czujników EGT i CHT z możliwością zaprogramowania alarmu wysokiej temperatury
 • Uniwersalne wejście czujnika temperatury z programowalnym alarmem niskiej i wysokiej temperatury
 • Uniwersalne wejście czujnika ciśnienia z programowalnym alarmem niskiego i wysokiego ciśnienia
 • Maksymalne wartości mierzonych parametrów zapisywane są w stałej pamięci
 • Wysoka dokładność: wbudowane krzywe linearyzacji termopar i kompensacja temperatury spoin odniesienia termoelementów (cold junction compensation)
 • Termopary mogą być typu K, J lub E
 • Wykorzystuje standardowe czujniki temperatury i ciśnienia
 • Specjalny tryb Rotax 912/914 wykorzystujący standardowo zabudowane czujniki CHT typu NTC
 • Współpracuje z nowym czujnikiem ciśnienia oleju Rotax 912/914 4-20m

E-1 lub E-3 to zdecydowanie rozwiązanie o najwyższym współczynniku możliwości do kosztu w dziedzinie kontroli pracy silnika!


FF-1

Komputer paliwowy

FF-1 Pobierz instrukcjęFF-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

FF-1 - ekrany

FF-1 to komputer paliwowy przewidziany do sprawnej obróbki informacji związanej ze zużyciem i stanem paliwa dla układów z jednym lub dwoma zbiornikami paliwa.

FF-1 może być podłączony do jednego lub dwóch czujników przepływu paliwa i jednego lub dwóch czujników stanu paliwa. Pełną funkcjonalność osiąga przy podłączeniu zarówno czujnika stanu jak i poziomu paliwa lub też przy podłączeniu tylko czujnika przepływu paliwa. W tym drugim przypadku poziom paliwa jest obliczany na podstawie jego zużycia i podanego stanu początkowego. Dla układów paliwowych ze zwrotem paliwa do zbiornika możliwy jest pomiar różnicowy.

FF-1 współpracuje ze standardowymi samochodowymi czujnikami poziomu paliwa i dzięki wielopunktowej kalibracji zachowuje dużą dokładność wskazań nawet przy nietypowych kształtach zbiorników. Również współpracuje z większością standardowych czujników zużycia paliwa. Przy kalibracji należy wprowadzić do FF-1 wartość współczynnika K. MGL Avionics dostarcza bardzo lekki, wielozakresowy czujnik zużycia paliwa, który idealnie współpracuje z FF-1

Dodatkowo FF-1 może wykorzystać wartość prędkości (poprzez przewód airtalk podłączony do Infinity ASI-1/ASX-1) Velocity ASI-3/ASX-2), lub prędkość względem ziemi (GS) (wykorzystując opcjonalny kabel FF-1 - RS232 GPS podłączony do wyjścia RS232 NMEA odbiornika GPS) do określenia zasięgu lotu.

Uwaga: użycie systemu monitorowania poziomu paliwa na bazie analizy jego przepływu jako podstawowego systemu wskazywania jego poziomu nie jest zalecane. Obliczenie poziomu paliwa na podstawie jego przepływu jest operacją względną i obciążoną błędem. System ten można wykorzystywać wyłącznie jako pomocniczy wskaźnik paliwa dla obliczania zasięgu i długotrwałości lotu przy dostępności bezpośredniego wskaźnika poziomu paliwa. Warunek ten jest spełniony jeżeli zainstalowany zostanie opcjonalny czujnik poziomu paliwa.
 • Zaawansowany komputer paliwowy z 13 różnymi trybami pracy
 • Obsługuje 1 lub 2 zbiorniki paliwa
 • FF-1 może być podłączony do jednego lub dwóch czujników przepływu paliwa, czujników poziomu paliwa lub wtryskiwaczy.
 • Przeznaczony również do układów ze zwrotnym przepływem paliwa - przepływ różnicowy
 • Do obliczenia zasięgu może być podłączony do ASI-1/ASX-1, ASI-3/ASX-2 lub odbiornika GPS z wyjściem NMEA. Prędkość przelotową można wprowadzić równiż manualnie
 • Współpracuje ze standardowymi samochodowymi czujnikami poziomu paliwa i dzięki wielopunktowej kalibracji zachowuje dużą dokładność wskazań nawet przy nietypowych kształtach zbiorników

Kabel GPS NMEA

Przyrządy Infinity FF-1, Velocity FF-3 i Flight-2 mają możliwość podłączenia do GPS z wyjściem RS232 NMEA, co pozwala na określenie zasięgu  lotu na podstawie rzeczywistej prędkości względem ziemi (GS). Odbiornik GPS musi mieć możliwość wysyłania sygnału GPRMC.

Pobierz instrukcjęGPS NMEA Interface Cable manual


GF-1

Wskaźnik przeciążenia +/- 10g

GF-1l Pobierz instrukcjęGF-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

 

GF-2 to wskaźnik pozwalający mierzyć przeciążenie oddziałujące na samolot w zakresie +/-10g. Przeciążenia oddziałujące na samolot są wyraźnie widoczne na dużym, podświetlanym wyświetlaczu, zarówno numerycznie jak i graficznie.

GF-1 posiada również zdolność rejestracji maksymalnej wartości przeciążenia w stałej pamięci, a w pamięci czasowej przeciążenia osiągnięte od chwili włączenia zasilania. GF-1 posiada ponadto dwa niezależne liczniki do zliczania, ile razy założona wartość przeciążenia została osiągnięta.

Może on również mierzyć przeciążenie nie będąc zainstalowanym dokładnie w osi pionowej samolotu

 • Dokładny pomiar w zakresie 20g (od -10g do +10g)
 • Rejestracja maksymalnej wartości przeciążenia w stałej pamięci (zarówno dodatnie jak i ujemne), możliwość zerowania chroniona hasłem
 • Dwa niezależne liczniki do zliczania, ile razy założona wartość przeciążenia została osiągnięta
 • Tymczasowa pamięć dla rejestracji maksymalnych dodatnich i ujemnych przeciążeń (zazwyczaj podczas ostatniego lotu)
 • Wyraźna, duża i czytelna numeryczna wartość odczytu (10g dodatnie i ujemne)
 • Skalowalny odczyt graficzny
 • Dwuosiowy projekt pozwala na instalacje w pochyłych panelach (tzn. panelach,które nie są dokładnie pionowe)
 • Szybka funkcja kalibracji w ekstremalnych temperaturach z wykorzystaniem ciążenia ziemskiego

MAP-1

Uniwersalny ciśnieniomierz z obrotomierzem

MAP-1 Pobierz instrukcjęMAP-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

MAP-1 - ekrany

MAP-1 to ciśnieniomierz, który może mierzyć ciśnienie w zakresie od 0,25 do 2,5 bara, jak również wyświetlać obroty silnika.

Ciśnienie może być wyświetlane w milibarach, barach, PSI, kG/cm2 (atmosfera techn.), calach lub milimetrach słupa rtęci, kPa lub atmosferach fizycznych. Możliwe jest również wyświetlanie analogowe w postaci wykresu słupkowego z wybraną rozdzielczością. MAP-1 zaprojektowany został jako wskaźnik ciśnienia kolektora, jednakże ze względu na uniwersalny charakter i dokładność wskazań może być wykorzystywany również w innych aplikacjach.

Dodatkowo MAP-1 zawiera:

 • 24 pozycyjną automatyczną książkę lotów
 • licznik motogodzin z możliwością ustawienia do dotychczasowego nalotu (możliwość chroniona hasłem)
 • licznik czasu lotu
 • licznik przeglądów przypominający o czasie do najbliższych prac

Typowe zastosowania:

Ciśnienie w kolektorze silnika, ciśnienie doładowania, barometr, ciśnienie paliwa lub oleju (z dodatkowym zestawem izolacyjnym), ciśnienie odniesienia, projektowanie i badanie profili lotniczych.

 

 • Uniwersalny wskaźnik ciśnienia i obrotów silnika
 • Pomiar obrotów silnika w zakresie od 0 to 20000 obr/min
 • Zakres pomiarowy od 0.25 bara (3.6 PSI) do 2.5 bara (36.2 PSI)
 • Wyświetlanie w milibarach, barach, PSI, kG/cm2, calach i mmHg, kilopascalach lub atmosferach fizycznych
 • Zawiera programowalny alarm niskiego/wysokiego ciśnienia i obrotów
 • Rejestruje w stałej pamięci maksymalną wartość osiągniętego ciśnienia
 • 24 pozycyjna automatyczna książka lotów (flight log)
 • Licznik motogodzin, może być wstępnie skonfigurowany dla dowolnego nastawienia aż do 9999 godzin (chroniony hasłem)
 • Nastawny licznik przeglądów (wskazuje czas do najbliższych prac planowych)
 • Skalowalne wyświetlanie analogowe - słupek

RTC-2

Zegar pokładowy ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej

RTC-2 Pobierz instrukcjęRTC-2 Manual (ang.)zakup_przycisk

RTC-2 - ekrany

RTC-2 to zegar lotniczy obsługujący dwie strefy czasowe, stoper, licznik zliczający w dół, alarm oraz posiada możliwość wyświetlania temperatury zewnętrznej i napięcia zasilania. Przewidziany był przede wszystkim do wskazywania czasu UTC razem z czasem lokalnym, tak by ułatwić meldunki służbom kontroli lotów.

Każda strefa czasowa może być zaprogramowana z dodatkowym godzinnym przesunięciem, tak by umożliwić obsługę czasu letniego i zimowego. Lokalne przesunięcia czasowe mogą być dodawane lub odejmowane. Stoper i liczniki mogą być obsługiwane równocześnie z programowalnym alarmem, co czyni RTC-2 szczególnie użytecznym w zawodach sportowych.

Temperatura zewnętrzna może być wskazywana zarówno w stopniach Celsjusza jak i Fahrenheita. Wyświetlacz może automatycznie lub ręcznie zmieniać pomiędzy wyświetlaniem czasów i temperatury.

Wymienna bateria litowa zapewnia podtrzymanie czasu.

 • Wyświetlanie dwóch stref czasowych, stoper, licznik zliczający w dół, alarm. Ponadto pomiar temperatury zewnętrznej i napięcia zasilania
 • Stoper i liczniki mogą być obsługiwane równocześnie z programowalnym alarmem
 • Przesunięcia czasów lokalnych mogą być dodawane lub odejmowane (np. czas letni lub inne przesunięcia)
 • Temperatura zewnętrzna może być wskazywana zarówno w stopniach Celsjusza jak i Fahrenheita

 • Rejestruje w stałej pamięci maksymalną i minimalną wartość osiągniętej temperatury zewnętrznej
 • Wymienna podtrzymująca bateria litowa

RV-1

Uniwersalny obrotomierz wskazujący obroty silnika lub rotora

RV-1 Pobierz instrukcjęRV-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

 

RV-1 to uniwersalny obrotomierz, w tym również obrotów rotora. Typowym zastosowaniem jest pomiar prędkości obrotowej silników lub rotorów wiropłatów.

Odczyt podawany jest w formie cyfrowej lub analogowej w postaci skalowalnego wykresu. RV-1 posiada wbudowaną 24 pozycyjną automatyczną książkę lotów, w której rejestruje czas trwania ostatnich 24 lotów, chroniony hasłem licznik motogodzin (można ustawić do dotychczasowego nalotu), licznik czasu lotu/pracy silnika i programowalny licznik przeglądów przypominający o pracach planowych.

RV-1 posiada wbudowany alarm ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnych obrotów jak również rejestruje maksymalne obroty w stałej pamięci.

 • Zakres pomiaru od 0 to 20000 obr/min
 • Zawiera 24 pozycyjną książkę lotów
 • Zawiera nastawny licznik motogodzin (chroniony hasłem) i licznik czasu pracy silnika/lotu
 • Zawiera programowalny alarm wysokich/niskich obrotów
 • Zawiera programowalny licznik przeglądów dla prac planowych
 • Rejestruje maksymalne obroty w stałej pamięci
 • Skalowalny analogowy wyświetlacz słupkowy

RV-2

Uniwersalny wyświetlacz współczynnika RPM/RPM turbiny

RV-2 Pobierz instrukcjęRV-2 Manual (ang.)zakup_przycisk

RV-2 - ekrany

RV-2 to uniwersalny wyświetlacz obrotów turbiny, który można dopasować do wielu zastosowań. Typowym zastosowaniem jest wyświetlanie obrotów turbiny dla N1 i N2. RV-2 może współpracować ze standardowymi czujnikami obrotów, ale również może korzystać z prawie każdym sygnałem elektrycznym związanym z obrotami turbiny.

Odczyt podawany jest w formie cyfrowej lub analogowej w postaci skalowalnego wykresu. RV-2 posiada wbudowaną 24 pozycyjną automatyczną książkę lotów, w której rejestruje czas trwania ostatnich 24 lotów, chroniony hasłem licznik motogodzin (można ustawić do dotychczasowego nalotu), licznik czasu lotu/pracy turbiny i programowalny licznik przeglądów przypominający o pracach planowych. RV-2 posiada wbudowany alarm ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnych obrotów jak również rejestruje maksymalne obroty w stałej pamięci.

 • Zakres pomiaru od 0 do 99999 obr/min lub współczynnik procentowy w stosunku do wprowadzonej wartości (np. 50000 obr/min = 100%)
 • Zawiera 24 pozycyjną książkę lotów
 • Zawiera nastawny licznik motogodzin (chroniony hasłem) i licznik czasu pracy silnika/lotu
 • Zawiera programowalny alarm wysokich obrotów
 • Zawiera programowalny licznik przeglądów dla prac planowych
 • Rejestruje maksymalne obroty w stałej pamięci
 • Skalowalny analogowy wyświetlacz słupkowy
 • Wyprowadzenie sygnału alarmu na zewnątrz jak również czerwona dioda LED na przyrządzie włączana przy aktywacji alarmu

 


TC-1

Wskaźnik temperatury CHT/EGT (do 4 kanałów termoparowych)

TC-1 Pobierz instrukcjęTC-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

TC-1 - ekrany

TC-1 to uniwersalny 4 kanałowy wyświetlacz temperatury zawierający wszystkie funkcje konieczne do kontroli temperatur EGT i CHT. Przyrząd jest w pełni programowalny przez użytkownika dzięki czemu jest rozwiązaniem najbardziej elastycznym dostępnym na rynku. Dla ułatwienia dostosowania posiada 6 różnych zaprogramowanych trybów wyświetlania. TC-1 można skonfigurować grupując wspólne ustawienia dla kilku EGT/CHT lub też dla każdego kanału można niezależnie ustawić zakresy temperatur, alarmy i typy czujników..

Wskazania TC-1 cechują się wysoką dokładnością dzięki wbudowanym krzywym linearyzacji termopar i kompensacji temperatury spoin odniesienia termoelementów (cold junction compensation). Termopary mogą być typu K, J lub E. Temperatury mogą być wyświetlane w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zakresie od -270°C to 1370°C (-454°F to 2498°F). Dla każdego kanału można zaprogramować alarm wysokiej temperatury.

TC-1 dla każdego kanału rejestruje w stałej pamięci maksymalne osiągnięte temperatury

 • 6 różnych trybów wyświetlania
 • Współpracuje z termoparami J, K i E
 • Temperatury mogą być wyświetlane w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zakresie od -270°C do 1370°C (-454°F do 2498°F)
 • Wysoka dokładność: wbudowane krzywe linearyzacji termopar i kompensacja temperatury spoin odniesienia termoelementów (cold junction compensation)
 • Rejestruje w pamięci stałej maksymalne temperatury dla każdego kanału

TP-1

Uniwersalny wskaźnik temperatury/ciśnienia

TP-1 Pobierz instrukcjęTP-1 Manual (ang.)zakup_przycisk

TP-1 - ekrany

TP-1 to uniwersalny wskaźnik temperatury i ciśnienia, który może być dostosowany do wyświetlania temperatur: oleju lub płynu chłodzącego, ciśnień: oleju, paliwa, kolektora lub ładowania.

TP-1 może być zaprogramowany przez użytkownika do wielu zakresów wskazań temperatury/ciśnienia i może być dostosowany do wielu różnych typów czujników.

Temperatura może być mierzona za pomocą standardowych opornościowych czujników motoryzacyjnych (NTC) jak również czujnikami półprzewodnikowymi MGL LM335. Ciśnienie może być mierzone standardowymi czujnikami opornościowymi (np. VDO), czujnikiem Rotax 4-20mA jak również czujnikami 0-5V (np. UMA). Dodatkowo, dla niestandardowych czujników, sygnały wejściowe temperatury i ciśnienia mogą zostać zaprogramowane do ich krzywych charakterystyk.

Zarówno temperatury jak i ciśnienie mają programowalne stany alarmowe niskiej i wysokiej wartości. Sygnał alarmu wyprowadzony jest na zewnątrz dla podłączenia zewnętrznej lampki lub alarmu dźwiękowego. TP-1 rejestruje w stałej pamięci maksymalne wartości temperatury i ciśnienia.

 • Uniwersalny wskaźnik temperatury i ciśnienia
 • Temperatura może być mierzona za pomocą standardowych opornościowych czujników motoryzacyjnych (NTC) jak również czujnikami półprzewodnikowymi MGL LM335
 • Ciśnienie może być mierzone standardowymi czujnikami opornościowymi (np. VDO), czujnikiem Rotax 4-20mA, jak również czujnikami 0-5V (np. UMA)
 • Dlla niestandardowych czujników, sygnały wejściowe temperatury i ciśnienia mogą zostać zaprogramowane do ich krzywych charakterystyk
 • Możliwość ustawienia trybu wyświetlania pojedynczego, podwójnego lub połączenia wyświetlania temperatury/ciśneinia
 • Zarówno temperatury jak i ciśnienie mają programowalne stany alarmowe niskiej i wysokiej wartości
 • Rejestruje w pamięci stałej maksymalne wartości temperatury i ciśnienia
 • Współpracuje z czujnikiem ciśnienia oleju Rotax 4-20mA używanym w nowych silnikach Rotax 912/914