mgl_header.png

Przedstawiciel

Uwagi prawne

Logo airPROFI

UWAGI PRAWNE

 

 

Podmiot odpowiedzialny:

airPROFI Sabina Grzywa

ul. Bobrowskiego 7/1

31-552 Kraków

 

 

Copyright:

Copyright airPROFI

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięki, animacje i filmy jak również układ tejwitryny podlega ochronie prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Zawartość niniejszej witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność:

Niniejsza witryna internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Jej zawartość została przygotowana z należytą starannością. Jednak airPROFI nie przejmuje żadnych gwarancji, ani bezpośrednich ani pośrednich, za sposób przedstawienia lub prawdziwość przedstawionych materiałów i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za straty, utracone zyski lub obroty) w odniesieniu do prezentowanych materiałów względnie ich wykorzystania. W wypadku jeżeli zawartość witryny narusza obowiązujący stan prawny prosimy o niezwłoczne powiadomienie. Usuniemy odnośną zawartość w możliwie krótkim czasie.

Ceny:

Wszystkie ukazane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Handlowego a jedynie mogą być traktowane jako zaproszenie do rokowań. Podane ceny mogą ulec zmianie.

Odnośniki do witryn zewnętrznych:

Witryny airPROFI zawierają odnośniki (linki) do informacji umieszczonych na serwerach, które nie podlegają kontroli i odpowiedzialności airPROFI. airPROFI nie przejmuje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za w/w informacje oraz nie wspiera ani zatwierdza ich pod względem prezentowanej treści.