mgl_header.png

Przedstawiciel

EMS (monitoring silnika)

MONITORING SILNIKA

EMS

Segment przyrządów silnikowych

ULTRA XL oferuje możliwość pełnej kontroli parametrów pracy dowolnego silnika. Wszystkie sygnały zebrane z czujników silnikowych przechwytywane są przez układ pośredniczący RDAC (Remote Data Acquisition Computer). Jest to ten sam układ RDAC, który wykorzystywany jest również przez pozostałe szklane kokpity produkcji MGL Avionics. Czyni to instalację układu niezwykle prostą, ponieważ żadne kable łączące czujniki nie muszą być doprowadzane do kokpitu. RDAC jest zainstalowany blisko silnika i jest podłączany do wyświetlaczy za pośrednictwem tylko pojedynczego, trójżyłowego przewodu szeregowego wymiany danych.

W zależności od typu silnika zastosować można jeden z czterech modeli RDAC:
 • RDAC VD - wszystkie parametry silnika + wejścia na 4 termopary (EGT/CHT)
 • RDAC VT - dla silników turbinowych + wejścia na 4 termopary (EGT/CHT)
 • RDAC XB - wszystkie parametry silnika + wejścia na 12 termopar (EGT/CHT)
 • RDAC XD - wszystkie parametry silnika + czujnik ćiśnienia ładowania (MAP) + wejścia na 12 termopar (EGT/CHT).
rdacvd

RDAC VD - 4 termopary

RDAC VT - silniki turbinowe + 4 termopary

rdacx

RDAC XT - 12 termopar

RDAC XD - 12 termopar + ciśnienie ładowania (MAP)

Kontrolowane parametry

 • obrotomierz
 • licznik motogodzin (w tym możliwość ustawienia przypomnień o pracach okresowych)
 • temperatura głowic (CHT)
 • temperatura gazów wylotowych (EGT)
 • temperatura oleju
 • ciśnienie oleju
 • ciśnienie paliwa (o ile nie jest wykorzystywane jedno z wejść rezystywnych CHT)
 • temperatura płynu chłodniczego
 • oblodzenie gaźnika (o ile nie jest wykorzystywane jedno z wejść rezystywnych CHT)
 • poziom paliwa (do dwóch czujników rezystywnych)
 • przepływ paliwa

Alerty

w chwili przekroczenia wartości dopuszczalnych dowolnego z kontrolowanych parametrów włączana jest lampka ostrzegawcza, a wartość przekroczonego parametru wyświetlana jest w sposób migający.

RDAC - szczegóły techniczne:

 • cztero- lub dwunastokanałowy wzmacniacz termopar
 • akceptuje termopary typu K lub J (wybieralne w odpowiednim menu)
 • wejście NTC temperatury oleju i płynu/głowic zgodne z większością czujników temperatury (w tym czujników CHT silnika Rotax)
 • Uniwersalne wejście obrotomierza. Może być wykorzystane do szerokiego spektrum silników z wykorzystaniem różnych metod przyłączenia.
 • Wejście czujnika przepływu paliwa. Współpracuje z większością dostępnych czujników przepływu cieczy. Kalibracja  poprzez funkcje menu.
 • Wejście czujnika ciśnienia oleju. Współpracuje z większością dostępnych czujników, włącznie z VDO lub Honeywell wykorzystywanymi w silnikach Rotax
 • Wejście czujników poziomu paliwa (max. dwa zbiorniki) z funkcją kalibracji o szerokich możliwościach, tak by umożliwić bezpośredni odczyt ilości paliwa skorygowanej dla kształtu zbiornika i tolerancji czujnika.
 • W przypadku niewykorzystania pierwszego wejścia temperatury płynu / CHT, można je wykorzystać do podłączenia czujnika temperatury LM335 jako ostrzeżenia o oblodzeniu gaźnika. Czujnik powinien być ulokowany od zewnętrznej strony gaźnika w bezpośredniej bliskości przepustnicy.

Więcej informacji dostępnych jest w instrukcjach instalacji:

RDAC VD Installation Manual PDF

RDAC X Installation Manual PDF