mgl_header.png

Przedstawiciel

Możliwości funkcjonalne

MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE

EFIS:

 • Wyświetlacz sztucznego horyzontu. Uwaga (1)
 • Wskazania kompasu magnetycznego. Uwaga (2)
 • Znacznik kursu (Heading bug)
 • Precyzyjny wysokościomierz w zakresie od -1000ft up do 30 000ft (-304m do 9144m). Wysokość może być wyświetlana w "ft" lub "m"
 • Znacznik wysokości (Altitude bug)
 • Prędkościomierz (16mph do 250mph), rozdzielczość 1mph. Prędkośći może być wyświetlana w "mph", "km/h" lub "kts"
 • Wariometr cyfrowy (+/-20 ft/min do +/-10 000 ft/min) i wyświetlacz analogowy (+/-2000 ft/min). Odczyt może być wyświetlany w "ft/min" lub "m/s".
 • Wyprowadzenie sygnału wysokości dla transpondera poprzez port RS232
 • Wysokościomierz gęstościowy
 • Wyświetlacz temperatury zewnętrznej z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego
 • Pomiar napięcia zasilania
 • Stoper
 • Automatyczny licznik czasu lotu
 • Zegar pokładowy (Real Time Clock)
 • Wskaźnik doskonałości aerodynamicznej (glide/climb ratio)
 • Barometr (ciśnienie lokalne)
 • Wyświetlanie TAS (True airspeed)
 • Wskaźnik przeciążenia. Uwaga (1)
 • Wskaźnik prędkości i kierunku wiatru. Uwaga (2)
 • Zakrętomierz. Uwaga (1)
 • Chyłomierz (kulka). Uwaga (1)

EMS (kontroler silnika) Uwaga (3)

 • 1x obroty silnika
 • 1x obroty rotora
 • 1x ciśnienie kolektora
 • 1x wejście ćiśnienia oleju
 • 1x wejście temperatury oleju
 • 2x pomocnicze wejścia analogowe (ciśnienie/temperatura/natężenie)
 • 12 kanałowy wyświetlacz EGT/CHT
 • 2x przepływ paliwa
 • 2x poziom paliwa
 • Nastawny licznik przeglądów dla prac planowych na silniku
 • Ekrany z parametrami pracy silnika są konfigurowane automatycznie tak, by optymalizować zajętość miejsca w zależności od tego, które parametry mają być wyświetlane
 • Nastawny licznik motogodzin (chroniony hasłem)
 • Zasięg lotu / długotrwałość obliczana na podstawie TAS lub GS - prędkości względem ziemi
 • Wyświetlanie napięcia zasilania
 • Wskaźnik prądu. Uwaga (4)
 • Wsparcie przy zubożaniu mieszanki.

Ogólne:

 • Wyświetlanie alarmów na większości ekranów
 • Programowalny licznik przeglądów dla prac planowych na silniku
 • Programowalny licznik przeglądów dla prac planowych na płatowcu
 • Zapis maksymalnycj i minimalnych wartości większości wyświetlanych parametrów
 • Wbudowany rejestrator typu "czarna skrzynka" zapisujący na karcie SD wszystkie parametry lotu, silnika, orientacji i położenia (GPS). Dane mogą być: eksportowane do Google Earth, Microsoft Excel, itp.
 • Zawiera wbudowaną 1000 pozycyjną automatyczną książkę lotów (zapis daty i czasu startu, czasu lotu, numeru pilota, ilości motogodzin, czasu do przeglądu, maksymalnej wysokości, prędkości i prędkości wznoszenia osiągniętych w locie)
 • Ekran powitalny programowalny przez użytkownika
 • Nieograniczona liczba konfigurowalnych list kontrolnych (checklists)
 • Nieograniczona liczba konfigurowalnych ekranów graficznych
 • Automatyczne lub manualne ustawienie lokalnej deklinacji magnetycznej
 • Podwójny sysem menu dla szybkiego wyboru opcji i ustawień użytkownika
 • Kalkulator wschodów i zachodów słońca
 • Uaktualnienia oprogramowania poprzez kartę SD
 • 1 rok ograniczonej gwarancji producenta

(1) Wymaga opcjonalnego czujnika orientacji MGL Avionics AHRS SP4 lub SP5

(2) Wymaga opcjonalnego czujnika kompasu MGL Avionics SP2

(3) Wymaga opcjonalnego układu MGL Avionics RDAC

(4) Wymaga opcjonalnego MGL Avionics current monitor sensor