mgl_header.png

Przedstawiciel

Symulator

SYMULATOR

 

MGL Avionics udostępnia do pobrania w pełni funkcjonalny symulator przyrządu, który pozwala przetestować na komputerze wszystkie funkcje EFIS'a. Pozwala on również zmienić ustawienia (np. dopuszczalne zakresy parametrów).

Jak skorzystać?

Należy pobrać XTreme Simulator i po rozpakowaniu uruchomić program. Program nie wymaga żadnej instalacji (wymagany system Windows). Proszę kliknąć obrazek obok, by zobaczyć w pełnym powiększeniu)

Symulacja czujników

Symulator umożliwia wyświetlenie konkretnych wskazań przyrządów. W tym celu należy "podłączyć" symulator do czujników. Na trzech zakładkach z prawej strony można suwakami ustalić wartości wszystkich parametrów.Wszystkie zmiany są automatycznie uwzględniane we wskazaniach przyrządów.

Ustawianie parametrów pracy

Wszystkie parametry pracy EFIS'a ustawia się w symulatorze w identyczny sposób jak w prawdziwym przyrządzie, poprzez pokrętło w dolnym prawym rogu przyrządu. Kliknięcie pokrętła równoważne jego wciśnięciu, kliknięcie +/- odpowiada obrotowi pokrętła w prawo/lewo. Poprzez pokrętło wchodzimy do systemu menu, w którym możemy dowolnie zmieniać wszystkie parametry pracy przyrządu.

Klawiszami w dolnym rzędzie przełączamy pomiędzy poszczególnymi ekranami, a będąc w trybie ustawień (po wejściu do menu) służą do cofnięcia się o jeden poziom lub wyjścia z tego trybu.