mgl_header.png

Przedstawiciel

9 ekranów

DZIEWIĘĆ EKRANÓW

keypad
Każda Enigma, Voyager lub Odyssey oddają do dyspozycji użytkownika dziewięć ekranów, Oznacza to, że dane nawigacyjne, parametry siilnika oraz inne dane  mogą być przedstawione na dziewięć różnych sposobów, a przełączanie pomiędzy nimi następuje poprzez naciśniecie jednego z przycisków numerycznych.

Istnieje możliwość skorzystania ze standardowych ekranów dostarczonych wraz z urządzeniem, lub też zaprojektowania własnych, wykorzystując bezpłatne oprogramowanie na komputer PC. Do dyspozycji projektanta pozostają setki łatwo konfigurowalnych wskaźników i innych elementów ekranowych występujących w różnych formach: od tradycjnych zegarów analogowych po wskaźniki słupkowe, odczyty cyfrowe, sztuczne horyzonty, HSI, ruchomą mapę GPS itp. W prosty sposób można je przenosić na ekran, pozycjonować i formatować stosownie do potrzeb.

PRZYKŁADY

enigma32651 Standardowy ekran ze sztucznym horyzontem, wizualizacją terenu 3D i taśmowymi wskaźnikami prędkościomierza i wysokościomierza screen2_912Analogowe wskaźniki parametrów lotu i obrotomierza, słupkowe wskaźniki pozostałych parametrów pracy silnika.
Uwaga: każdy ekran może zawierać do 6 różnych fragmentów INFO (tutaj w lewym dolnym rogu), przełączalnych bocznymi strzałkami.
screenwithhsiPodział ekranu pomiędzy sztuczny horyzont z lewej i wskaźnik HSI z prawej. Na dole wskaźniki silnikowe.
Uwaga: HSI jest aktywny tylko przy podłączeniu przyrządu do systemu radionawigacji lub wykorzystaniu wbudowanego systemu symulacji VOR/ILS za pomocą GPS (GVOR/GLS)
mapwithpfdW centralnej części ruchoma mapa GPS ze wskaźnikiem CDI. Po bokach taśmowe wskazania prędkości i wysokości. Na dole parametry silnika
mapwithterrainCałostronicowa ruchoma mapa z profilem terenu i linią trendu wysokości mixedwithmapInny typ podziału ekranu. U góry z lewej sztuczny horyzont, z prawej ruchoma mapa. Poniżej parametry pracy silnika.
rotor1Ekran dla wiropłata ze wskaźnikami obrotów rotora i silnika w środkowej części. Profil terenu w lewym dolnym rogu wskazuje zbliżającą się górę. rotor2Ekran jak z lewej, ale z ruchomą mapą w środkowej części.
enigma269Mapa wektorowa uwzględniająca miejscowości, drogi, linie kolejowe itp. screen5_912Pełnoekranowa strona HSI ze wskaźnikiem CDI i ścieżką zniżania.
Uwaga: HSI jest aktywny tylko przy podłączeniu przyrządu do systemu radionawigacji lub wykorzystaniu wbudowanego systemu symulacji VOR/ILS za pomocą GPS (GVOR/GLS)

enigmamenu22

enigmahits1small

enigmaterrainsmall

Wizualizacja 3D. Pośrodku widoczny pas startowy.
HITS (Highway in the sky - autostrada w niebie) - aktualnie na prawidłowym kursie i wysokości)
Zeskanowana mapa lotnicza z nałożonymi ostrzeżeniami o terenie (terrain warning)

mmsmall

enigmarmap

enginedualsmall

Zeskanowana mapa lotnicza w trybie "północ w górę: Zeskanowana mapa lotnicza w trybie "ścieżka w górę:
Przykładowy ekran monitorowania dwóch silników