mgl_header.png

Przedstawiciel

Nastawy transpondera

ZDALNE NASTAWY TRANSPONDERA

Voyager i Odyssey umożliwiają zdalne sterowanie transponderem. Rozwiązanie to pozwala:

  • zaoszczędzić miejsce w panelu - transponder może być zainstalowany w dowolnym miejscu samolotu
  • zmniejszyć koszt zakupu transpondera - wystarczy zakupić tylko jednostkę centralną, bez panelu sterującego

 

W chwili obecnej współpraca EFISa możliwa jest z jednostką centralną transpondera firmy Garrecht (VT-0102-070)

Uwaga: dla wykorzystania możliwościa zdalnego sterowania transponderem potrzebny jest dodatkowy interfejs pokazany poniżej.

 

Odyssey

Interfejs transpondera