mgl_header.png

Przedstawiciel

Zgodne urządzenia

ZGODNE URZĄDZENIA

Radiostacje

filseratr500small
  • Xcom
  • Filser
  • Microair (Rev.Q)
  • Garmin SL40

dzięki wbudowanemu portowi szeregowemu mogą być połączone z Enigmą / Voyagerem / Odysseyem. Pozwala to wykorzystywać bazę daną częstotliwości EFIS'a do zdalnego ustawiania częstotliwości stacji naziemnych.

Radiostacja Nav/Comm

  • Garmin SL30 Nav/Comm sl30

komunikując się z EFIS'em umożliwia ponadto wyświetlanie na ekranie wskaźników VOR / Localizer / Glideslope.

Więcej na temat sposobu działania zdalnych nastaw częstotliwości opisane zostało w punkcie Nastawy częstotliwości