mgl_header.png

Przedstawiciel

Alerty głosowe"AIRSPACE AHEAD!"

alerty głosowe i tryb pracy drugiego pilota

Enigma / Voyager / Odyssey posiadają bardzo rozbudowany system ostrzeżeń. Dla każdego z monitorowanych parametrów można indywidualnie określić rodzaje powiązanych z nimi ostrzeżeń:alarmsetup

  • migający napis na ekranie
  • dioda ostrzegawcza na przyrządzie
  • zewnętrzna lampka lub brzęczyk ostrzegawczy
  • alert głosowy, który można wyprowadzić na zewnętrzny głośnik lub do interkomu

Przyrząd dostarczany jest z kompletnym zestawem fraz angielskich dla wszystkich typów zdarzeń. Oprócz tego, wykorzystując dostępne w sekcji Download oprogramowanie można nagrać własne frazy i wczytać je do przyrządu.

"SIXTY-FIVE"

tryb drugiego pilota

umożliwia głosowy odczyt prędkości po jej spadku poniżej założonej wartości. Określić można również czasowy interwał kolejnych odczytów. Ten tryb pracy umożliwia koncentrację wzrokową na podejściu zachowując przy tym pełną świadomość o prędkości.

65... 60... 55... 52... 49...