mgl_header.png

Przedstawiciel

Ukształtowanie terenu

PULL UP!!!

System ostrzeżeń o terenie

terrain_1

Enigma / Voyager / Odyssey posiadają zaimplementowany pełny system informacji i ostrzeżeń o terenie. Dane o ukształtowaniu terenu dla całego świata o rozdzielczości ok. 1 km2 dostarczane są razem z przyrządem. Mogą być one pobrane również w sekcji Download.

Ostrzeżenie o terenie realizowane jest poprzez wykorzystanie danych o elewacji terenu jako podkładu ruchomej mapy. Również wskaźnik profilu terenu przy utrzymaniu aktualnego kursu, razem z linią trendu wysokości pozwalają ocenić założoną ścieżkę w stosunku do elewacji terenu.

Na żółto oznaczony jest teren o elewacji o 1000 ft i mniej od aktualnej wysokości lotu. Kolorem czerwonym oznaczony jest teren przewyższający aktualną wysokość.

Na pokazanej obok ilustracji samolot kieruje się w stronę gór, których maksymalna wysokość to 4919 ft. Aktualna wysokość to 1434 ft. Za około 18 mil (połowa zakresu wskaźnika), przy zachowaniu obecnego wznoszenia i kursu samolot przeleci tuż nad oboma szczytami.

Możliwe jest również ustawienie migających ostrzeżeń na mapie. Oznaczenia kolorów tak jak opisane powyżej.enigmaterrainsmall