mgl_header.png

Przedstawiciel

Ruchoma mapa GPS

NAWIGACJA GPS

RUCHOMA MAPA

Enigma / Voyager / Odyssey posiadają wbudowany wysokoczuły, 16 kanałowy odbiornik GPS z systemem redukcji błędów WAAS. Oprogramowanie ruchomej mapy (moving map) pozwala na korzystanie z różnych źródeł danych nawigacyjnych, zarówno bezpłatnych jak i komercyjnych.

Przyrząd może wyświetlać dane w następujących warstwach:

  • baza danych lotnisk / punktów zwrotnych
  • przestrzenie powietrzne
  • ukształtowanie terenu
  • wektorowy podkład topograficzny (miejscowości, drogi, rzeki, linie kolejowe...)
  • mapy rastrowe

Podkłady topograficzne i ukształtowania terenu można pobrać bezpłatnie tutaj. Dane lotnisk i punktów zwrotnych również można pobrać bezpłatnie w formacie GPX z różnych, dostępnych źródeł.

PocketFMS

Dla poważniejszych zastosowań zalecane jest skorzystanie z PocketFMS. Jest to oprogramowanie nawigacyjne umożliwiające zakup_przyciskprzygotowanie całego planu lotu na komputerze PC i przeniesienie go do Enigmy za pomocą karty pamięci SD. PocketFMS dostarcza również kompletne  dane o przestrzeniach powietrznych i lotniskach. Więcej informacji na temat PocketFMS oraz jego zakupie można znaleźć w sklepie lotniczym: www.skleplotniczy.pl.

GŁOWNE FUNKCJE

EFIS udostępnia dwie główne metody nawigacji: Goto (leć do) i Route (trasa).

GOTO

shift_white1_white wciśnięcie SHIFT i następnie 1 (Goto) otwiera okno najbliższych punktów nawigacyjnych.

goto

Wybór numeru utworzy pojedynczy odcinek trasy do odpowiadającego mu ;punktu nawigacyjnego.

1_whiteNp. wciśnięcie 1 utworzy odcinek do punktu SKAVI. Od tej chwili wskaźniki CDI zaczynają pracować tak, jak w przypadku nawigacji po trasie, wskazując odchylenia
położenia od prostej linii łączącej początek i koniec odcinka „goto”.

gotoskavi

Metodę Goto można zastosować w dowolnej chwili do wybrania punktu, do którego chce się lecieć. Punktami mogą punkty zawarte w danych nawigacyjnych (lotniska, VOR itp.), mogą to być również punkty zdefiniowane w pliku „waypoint.ewd” jak również punkty zwrotne zawarte w zapamiętanych w urządzeniu plikach tras – w tym ze specjalnego plikutrasowego„markers.ert”.

ROUTE

shift_white4_whiteWciśnięcie SHIFT i następnie 4 (Route) otwiera menu menedżera tras. Pozwala ono wybrać jedną z przygotowanych wcześniej tras i uruchomić w trybie wprost (forward) lub z powrotem (reverse). Trasy mogą być przygotowane zarówno w samym przyrządzie, jak i np. przy pomocy PocketFMS i mogą składać się nawet z bardzo wielu odcinków.

Po uruchomieniu trasy, przy dolocie do punktu zwrotnego, przyrząd może automatycznie przejść do nawigacji do następnego punktu. Również użytkownik sam może przełączyć pomiędzy punktami za pomocą strzałek poziomych. Sposób działania jest zależny od ustawień.

INNE PRZYDATNE FUNKCJE

shift_white6_whiteWciśnięcie SHIFT i następnie 6 (IMS - Information Management System) pozwala w szybki sposób uzyskać informacje o przestrzeniach powietrznych, w których aktualnie się znajdujemy. Podawane są informacje o:

  • klasach przestrzeni powietrznych
  • znacznikach ICAO (jeśli jest to strefa lotniska),
  • częstotliwościach radiowych oraz
  • pionowych granicach
0_whiteWciśnięcie Zero pozwala szybko uzyskać informacje o najbliższych lotniskach, w tym o pasach startowych i częstotliwościach radiowych. Pozwala również utworzyć odcinek trasy do wybranego lotniska.Pozwala również zdalnie ustawić częstotliwość na radiostacji podłączonej do przyrządu.