mgl_header.png

Przedstawiciel

9 ekranów

DZIEWIĘĆ EKRANÓW

keypad
Każda Enigma, Voyager lub Odyssey oddają do dyspozycji użytkownika dziewięć ekranów, Oznacza to, że dane nawigacyjne, parametry siilnika oraz inne dane  mogą być przedstawione na dziewięć różnych sposobów, a przełączanie pomiędzy nimi następuje poprzez naciśniecie jednego z przycisków numerycznych.

Istnieje możliwość skorzystania ze standardowych ekranów dostarczonych wraz z urządzeniem, lub też zaprojektowania własnych, wykorzystując bezpłatne oprogramowanie na komputer PC. Do dyspozycji projektanta pozostają setki łatwo konfigurowalnych wskaźników i innych elementów ekranowych występujących w różnych formach: od tradycjnych zegarów analogowych po wskaźniki słupkowe, odczyty cyfrowe, sztuczne horyzonty, HSI, ruchomą mapę GPS itp. W prosty sposób można je przenosić na ekran, pozycjonować i formatować stosownie do potrzeb.

PRZYKŁADY

Kliknij ekran by powiększyć

Typowy syntetyczny ekran 3D pokazujący podejście do Los Angeles pas 07R. W dolnej części pasek z przyrządami silnikowymi

Kliknij ekran by powiększyć

Ekran pokazujący typowe wykorzystanie nawigacji HITS (Highway in the sky).

Kliknij ekran by powiększyć

Zbliżanie do brzegu. Uwydatnia przejścia terenu i wykorzystuje siatkę dla poczucia odległości i perspektywy

Kliknij ekran by powiększyć

Zamiana syntetycznego ekranu 3D na obraz z kamery na podczerwień (FLIR) - obraz zainscenizowany

Kliknij ekran by powiększyć

Ekran podzielony na dwie części pomiędzy widok syntetyczny z podstawowymi przyrządami i mapę wektorową z granicami przestrzeni powietrznych, lotniskami i mapą fizyczną.

Kliknij ekran by powiększyć

Typowy ekran syntetyczny, ale z powiększonym modułem przyrządów silnikowych

Kliknij ekran by powiększyć

Podział na ekran syntetyczny i mapę wektorową. Powiększony moduł monitoringu silnika.

Kliknij ekran by powiększyć

Ekran dedykowany nawigacji z ruchomą mapą. Korzystać można z map rastrowych (papierowe mapy, georeferencjowane po zeskanowaniu) lub wektorowych. Możliwość pomniejszenia aż do widoku całych kontynentów. Mniejsze okno mieści główne przyrządy lotnicze, zostawiając maksimum miejsca na mapę.

Kliknij ekran by powiększyć

Inna wersja podzielonego ekranu bez przyrządów silnikowych

Kliknij ekran by powiększyć

Ekran umożliwiający przełączanie pomiędzy poszczególnymi mapami lotniskowymi. Z prawej strony wyświetlane wszystkie ważne przyrządy lotnicze. Na zdjęciu pokazana georeferencjowana mapa lotniska Los Angeles (KLAX)

Kliknij ekran by powiększyć

Podobny ekran jak poprzedni, tym razem z mapą podejścia

Kliknij ekran by powiększyć

Ekran pokazujący wbudowane narzędzie planowania lotów. Pozwala łatwo tworzyć trasy z punktów zwrotnych z dowolnych źródeł. Punkty zwrotne można tworzyć bezpośrednio na mapie, korzystać z wbudowanej bazy danych lub pobrać z innych, wcześniejszych tras

Kliknij ekran by powiększyć

Mapa w trybie nawigacji w aktywnym holdingu. Punkt wejścia oznaczony małą strzałką w odpowiednim kierunku. Hold zmienia rozmiar wraz ze zmianami prędkości. Widać również radial VOR i aktualne OBS

leaning

Ilustracja przedstawia funkcję zubożania mieszanki  silnika 4-cylindrowego. Temperatura EGT pierwszego cylindra najpierw osiągnęła wartość szczytową a teraz jest o 34 stopnie niższa. Temperatury EGT drugiego, trzeciego i czwartego cylindra się nie zmieniały. Okno, jako półprzeźroczyste, aktywuje się pojedynczym naciśnięciem przycisku. Wykres przesuwa się z prawej do lewej pokazując ostatnie zmiany temperatur EGT.