mgl_header.png

Przedstawiciel

Narzędzia do pobrania

NARZĘDZIA

Do wszystkich EFIS'ów przygotowane zostało szerokie spectrum programów narzędziowych, ułatwiających konfigurację i korzystanie z przyrządów; Wszystkie te programy, jak również uaktualnienia, można bezpłatnie pobrać ze strony producenta (strona w języku angielskim).

Oprogramowanie oraz uaktualnienia dedykowane indywidualnie dla poszczególnych EFIS'ów

Enigma designer and simulator - program wykorzystywany do projektowania i konfigurowania ekranów oraz symulacji pracy przyrządu na komputerze PC. Doskonały do projektowania i testowania różnych ekranów i ustawień bez konieczności ich instalacji na rzeczywistym przyrządzie. Odtwarza na ekranie wszystkie funkcje prawdziwego przyrządu i pozwala eksperymentować np. z mapami, położeniem GPS, nawigacją, parametrami silnika, tak by sprawdzić, jak działa prawdziwy przyrząd.
Wszystkie ustawienia, zarówno z komputera do przyrządu, jak i z przyrządu do komputera, można przenieść za pośrednictwem jednego pliku skryptowego na karcie SD.
Może służyć również do przechowywania projektów dla różnych statków powietrznych.

Wersja symulatora musi odpowiadać wersji zainstalowanego w przyrządzie systemu operacyjnego. Powyższy link łączy zarówno do symulatora jak i najnowszej wersji systemu operacyjnego.

 

Odyssey G2 designer and simulator (również dla Voyagera) - program wykorzystywany do projektowania i konfigurowania ekranów oraz symulacji pracy przyrządu na komputerze PC. Doskonały do projektowania i testowania różnych ekranów i ustawień bez konieczności ich instalacji na rzeczywistym przyrządzie. Odtwarza na ekranie wszystkie funkcje prawdziwego przyrządu i pozwala eksperymentować np. z mapami, położeniem GPS, nawigacją, parametrami silnika, tak by sprawdzić, jak działa prawdziwy przyrząd.
Wszystkie ustawienia, zarówno z komputera do przyrządu, jak i z przyrządu do komputera, można przenieść za pośrednictwem jednego pliku skryptowego na karcie SD.
Może służyć również do przechowywania projektów dla różnych statków powietrznych.

Wersja symulatora musi odpowiadać wersji zainstalowanego w przyrządzie systemu operacyjnego. Powyższy link łączy zarówno do symulatora jak i najnowszej wersji systemu operacyjnego.

 

Odyssey G1 designer and simulator (również dla Voyagera) - jak wyżej dla Odysseya / Voyagera Generation 1. Link łączy zarówno do symulatora jak i najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Oprogramowanie wspólne dla Enigmy, Odysseya i Voyagera

EnigmaSound.EXE - program wykorzystywany do rejestracji fraz i alarmów głosowych. Tworzy pojedynczy plik, który można zainstalować w EFIS'ie, zawierający wszystkie zarejestrowne dźwięki. Pozwala także wykorzystać wcześniej zarejestrowane, przy wykorzystaniu innych programów,  dźwięki w formacie WAV (należy odpowiednio przemianować i nadpisać istniejące pliki WAV przed stworzeniem pliku dźwiękowego Enigmy).

Uwaga: dźwięki muszą być zarejestrowane mono, 8 kHz, 8 bitów.

EnigmaMapMaker.exe - program pozwala na import dowolnej mapy w formacie JPG lub BMP i jej konwersję do formatu stosowanego w EFIS'ie. Mapa jest orientowana względem współrzędnych, skalowana i wyrównywana. W przyszłych wersjach program umożliwi również import map ukształtowania terenu.

MGL Central - nowy program i baza danych do planowania lotu. Posiada obszerną bazę danych oraz możliwość importu baz danych dla wielu źródeł i formatów. Planowanie lotu zawiera zintegrowany interfejs do Google Maps. Program ten zastępuje dotychczasowy program Enigma Flight Planner.

EnigmaBMPtoMIF.exe - program do konwersji grafiki BMP na format EFIS'a MIF. Program ten można wykorzystać do zaprojektowania własnego ekranu powitalnego oraz do przygotowania sylwetki samolotu jako podkładu graficznego do obliczeń ciężaru i środka ciężkości samolotu.

Uwaga: ekran powitalny powinien być w formacie 320x240 pikseli. Podkład graficzny do obliczeń ciężaru i środka ciężkości powinien mieć format 320x140 pikseli. Przykładowe pliki BMP zostały dołączone do pobrania.

Enigma vector map editor - program do edycji wektorowych map podkładu topograficznego (VMAP.EVD) oraz map przestrzeni powietrznych (Airspace.EVD). Pozwala na tworzenie własnych map wektorowych lub edycję i modyfikacje map istniejących. Program powinien być wykorzystywany z odpowiednimi mapami rastrowymi w tle, tak by w prosty sposób można było nanosić modyfikacje. Odpowiednie mapy dla tła można przygotować z zeskanowanych map lotniczych lub innych za pomocą opisanego powyżej programu EnigmaMapMaker.

Uwaga: jest to program w wersji BETA. Może on pracować nieprawidłowo i uszkodzić Twoje dane. Pracuj zawsze na kopiach oryginalnych danych i testuj wyniki za pomocą symulatora EFIS'a

Enigma Black Box viewer - program do przeglądania danych rejestrowanych przez tzw. czarną skrzynkę. EFIS może rejestrować na karcie SD wybrane parametry lotu, orientacji, nawigacji i pracy silnika. Niniejszy program umożliwia przeglądanie zarejestrowanych parametrów w rozbiciu na loty, przedstawiać je w formie graficznej i zapisywać je w wielu formatach, w tym w formacie Google Earth, tak by móc obejrzeć trasę lotu w 3D!!! Program instalacyjny zawiera dokumentację w formacie pdf.

MGL Avionics plates compiler - aplikacja pozwalającu na import lotniskowych map podejścia w formatach PDF, JPG i BMP i skompilowanie ich do formatu EFIS'a. Pozwala on łączenie wielu map w jeden plik (np. mapy powiązane z jednym lotniskiem). Mapy mogą być kadrowane i orientowane w stosunku do wspórzędnych geograficznych. Program instalacyjny zawiera dokumentację i samouczek w formacie PDF.

MGL Avionics IOX Scipt file generator/editor - program pozwalający tworzyć i edytować skrypty sterujące działaniem I/O Extender'a. Pozwalają one przypisać określone funkcje poszczególnym portom wejścia i wyjścia w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania.