mgl_header.png

Przedstawiciel

GPS i radionawigacja

screenwithhsiHSI

Ennigma / Voyager / Odyssey współpracują z radiostacjami nawigacyjnymi Garmin SL30 Nav/Comm. Radiostacje te zapewniają pełną funkcjonalność VOR, ILS/GS i mogą być wykorzystywane przez autopiloty do przechwycenia i podążania za radialami jak również lokalizatorów ILS i ścieżek podejścia.

Alternatywnie EFIS może symulować radionawigację wykorzystując do tego GPS oraz bazę danych stacji VOR i podejść ILS. MGL Avionics nazwał to nawigacją GPS VOR (GVOR) i GPS ILS (GLS)

GVOR

shift_white3_whitewciśnięcie SHIFT a następnie 3 (NAV) pozwala w dowolnej chwili pokazać najbliższe nadajniki VOR. Po Ustawieniu OBS i wyborze podstawowej stacji VOR, na wybranych ekranach przyrządu, wyświetlony zostanie wskaźnik HSI z częstotliwościami podstawową i standby.

vorstationshsi

GLS

0_whiteWciśnij przycisk Zero by pokazać listę najbliższych lotnisk.

closestairport

2_whiteJeśli planowany jest  lot na lotnisko Kraków-Balice należy wcisnąć 2 i na ekranie wyświetlone zostanie okno z częstotliwościami i kierunkami pasów:

epkkfrequencies

Pasy z dostępnymi podejściami GLS oznaczone są z prawej strony oznacznikiem GLS

6_whiteWciśnięcie 6 wybiera pas 07/25

epkkgls

Wybranie jednej z opcji aktywuje podejście do wybranego pasa. Podejście direct prowadzi bezpośrednio do progu pasa (opcja ta ma sens, gdy znajdujemy się nie więcej niż +/-45 stopni od osi pasa) , podejście via intercept prowadzi poprzez punkt zwrotny leżący w założonej odległości na przedłużeniu osi pasa. Po jego minięciu przyrząd przechodzi w tryb podejścia GLS:

enigma323locgs

W punktach OM (outer marker) i MM (moddle marker) podawany jest komunikat dźwiękowy.