mgl_header.png

Przedstawiciel

Rozszerzenie I/O

I/O EXTENDER

układ rozszerzający cyfrowe i analogowe porty wejścia/wyjścia

Input Output ExtenderI/O Extender zapewnia dodatkowe cyfrowe i analogowe porty wejścia i wyjścia oraz wejście monitorowania prądu. Podłączony może być za pomocą łącza Airtalk do dowolnego z kolorowych glass-cockpitów (Enigma/Voyager/Odyssey).

Układ wykorzystany może być do:

  • podłączenie dodatkowych czujników (np. położenia klap, trymera), tak by ich wskazania można było wyświetlić na ekranie EFIS'a
  • włączanie lampek ostrzegawczych w panelu ostrzegawczym (annunciator panel) wyzwalanych przez przekroczenie dopuszczalnych parametrów. Standardowo EFIS obsługuje takie zdarzenia poprzez dowolne z czterech sposobów: wyświetlenie komunikatu na ekranie, zaświecenie lampki na przyrządzie, włączenie zewnętrznej lampki lub podanie komunikatu głosowego. I/O Extender pozwala przyporządkować różne alarmy różnym lampkom. Np. oddzielna lampka dla ciśnienia oleju, oddzielna dla temperatury oleju itp.
  • podłączenie zdalnego sterowania EFIS'em (np. 4 przyciski na drążku) i wykorzystywanie go do sterowania przyrządem bez odrywania rąk od drążka
  • przełączanie innych urządzeń przy zajściu określonych zdarzeń.

Komu potrzebny jest I/O Extender?

Jeżeli nie masz potrzeby pomiaru prądu, wyświetlania położenia klap/trymerów, sterowania EFIS'em w sposób zdalny lub przełączania dodatkowych urządzeń to I/O Extender nie jest potrzebny. Jeżeli potrzebujesz dowolną z tych funkcji - I/O Extender jest dla Ciebie.


Więcej informacji zawartych jest w:

IOX Manual PDF

Poniższy program pozwala tworzyć i edytować skrypty sterujące działaniem I/O Extender'a. Pozwalają one przypisać określone funkcje poszczególnym portom wejścia i wyjścia w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania.

EnigmaIOEX.exe