mgl_header.png

Przedstawiciel

Dokumentacja

DOKUMENTACJA

Obszerna dokumentacja dotycząca zagadnień instalacji i użytkowania przyrządów oraz dodatkowego oprogramowania dostępna jest bezpłatnie na stronie producenta. Dokumentacja to jest stale uzupełniana i uaktualniana tak by nadążyć za rozwojem przyrządów i ich możliwości.

Dokumentacja przygotowana jest w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy skrócony opis poszczególnych dokumentów:

MGL EFIS user manual - instrukcja użytkowania Enigmy i Odysseya/Voyagera wersji G1 (Generation 1), starszy dokument, ale wiele zagadnień wciąż aktualnych

G2 Getting started guide - dokument zawierający przegląd podstawowych operacji, w tym konfiguracji, potrzebnych do korzystania z Odysseya i Voyagera G2 (Generation 2). Opisuje instalację baz danych lotniczych, map oraz zawiera krótki przewodnik po fabrycznie instalowanych ekranach.   Obowiązkowa lektura dla nowych użytkowników G2, zawiera również ciekawe informacje dla pozostałych użytkowników.

MGL Avionics map and aviation database installation - dokument opisujący, w jaki sposób różne mapy, dane o ukształtowaniu terenu i dane nawigacyjne wykorzystywane są w systemie EFIS'a. Podaje źródła ich pozyskania i sposoby instalacji.

Interactive Map and Flightplan tool - dokument opisujący własności i wykorzystanie narzędzi dotyczących map i planowania lotów w EFIS'ach G1 i G2. Pozwalają one przeglądać mapy i tworzyć lub edytować trasy.

Enigma and Odyssey installation manual - instrukcja instalacji Enigmy / Voyagera / Odysseya

Integrated autopilot manual -instrukcja użytkowania zintegrowanego autopilota

Enigma alterations guide - opis sposobów tworzenia nowych i modyfikacji istniejących ekranów Enigmy. Zasady te stosować można również dla Voyagera i Odysseya G1 i G2.

MGL Central brief user manual - to wstęp do nowej instrukcji do MGL Central, nowego programu zastępującego wcześniejszy Enigma Flight Planner.

Enigma Black Box viewer documentation - dokumentacja programu do przeglądania tzw. czarnej skrzynki.

Temperature compensation DIY -  dokument opisujący sposób wykorzystania temperaturowej kompensacji przetworników ciśnienia - nowej możliwości zaimplementowanej w EFIS'ach. Do samodzielnej re-kalibracji przetworników ciśnienia o szerokim zakresie pomiarowym.

Microsoft Flight Simulator to MGL EFIS USB interface - opis instalacji pakietu MGLUEFIS. Pozwala on podłączyć EFIS do Microsoft Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator to MGL EFIS simulator interface - opis podłączenia symulatora Enigmy lub Odysseya do Microsoft Flight simulator

MGL Plates compiler -  instrukcja użytkowania kompilatora map podejściowych.

Garmin 430W-Odyssey/Voyager integration document - szczegółowy opis ustawień i instalacji Garmina 430 razem z Voyagerem lub Odysseyem poprzez łącze ARINC. Dokument został wniesiony do społeczności MGL przez Cecil Jones, która odegrała znaczącą rolę w tej integracji.

Rotax 912 Honeywell pressure sender - opis podłączenia nowego czujnika ciśnienia oleju silnika Rotax 912 (nie stosuje się do Stratomaster Ultra).

Ray Allen trim servo - opis sposobu wyświetlania położenia trymeru, uruchamianego serwomechanizmem Ray Allen, na ekranie EFIS'a przy wykorzystaniu I/O Estender'a. Dokument ten może również służyć jako ilustracja, jak monitorować inne wartości analogowe.