mgl_header.png

Przedstawiciel

Nastawy częstotliwości

ZDALNE NASTAWY CZĘSTOTLIWOŚCI

Enigma / Voyager / Odyssey umożliwiają wyszukanie, wybranie częstotliwości stacji naziemnej i zdalne jej ustawienie na radiostacji, dzięki czemu znacząco ograniczają obciążenie pilota pracą w kokpicie.podczas lotów w rejonach o dużym natężeniu ruchu.

W podobny sposób możliwe jest zdalne ustawienie odpowiednich częstotliwości VOR na radiostacjach wyposażonych w odpowiedni odbiornik.

W jaki sposób z tego korzystać?

Należy zainstalować w panelu jedną z radiostacji, które umożliwiają takie połączenie dzięki wyprowadzonemu łączu szeregowemu. W chwili obecnej zgodnymi z przyrządem są:
  • XCOM 760
  • Garmin SL30
  • Garmin SL40 nav com (również częstotliwości VOR)
  • Filser ATR-500
  • Filser ATR-833
  • Microair M760 rev. Q (ustawienie w EFISie jako SL40)
Uwaga: dla wykorzystania możliwościa zdalnego ustawienia częstotliwości na radiostacji należy w jej ustawieniach aktywować port szeregowy.
enigmafilser

 

JAK USTAWIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOSTACJI

SPOSÓB I

przed wejściem w strefę lotniska (np. TWR, INFO)

SPOSÓB II

na trasie (np. FIS)

0_whiteWciśnij przycisk Zero by pokazać listę najbliższych lotnisk. Na ekranie pojawi się:

closestairport

Dla każdego lotniska pokazana jest strzałka kierunku dolotu względem aktualnego kursu lotu, odległość, oznacznik lotniska, podstawowa częstotliwość i kierunki pasów.

 

2_whiteWciśnij 2, by wybrać Kraków Balice (EPKK) i na ekranie wyświetlone zostanie okno z częstotliwościami i kierunkami pasów:

epkkfrequencies

Wybór przycisku 3 ustawi na radiostacji częstotliwość ATIS.

3_white 126.125 MHz

Po odsłuchaniu komunikatu można wcisnąć 4 by ustawić na radiostacji częstotliwość wieży (TWR)

4_white123.250 MHz

menu_whiteWciśnięcie przycisku Menu przywróci pierwotny ekran, pozostawiając ustawioną częstotliwość wieży

 

Uwaga: w celu umożliwienia ustawiania częstotliwości przelotowych należy przygotować wcześniej na komputerze plik tekstowy o nazwie radio.txt, zapisać go na karcie pamięci SD przyrządu i po włożeniu do czytnika przenieść ten plik do katalogu "Other"  dysku wewnętrznego. Dla potrzeb prezentacji przygotowany został plik zawierający pięć linii tekstu:

119.275 Krakow INFO
119.450 Warszawa INFO
126.300 Poznan INFO
118.775 Olsztyn INFO
127.150 Gdansk INFO


shift_white2_white Wciśnij Shift a następnie 2 (Radio) by pokazać listę częstotliwości:

frequenciesradio
Pierwsze cztery pozycje to aktualnie ustawione częstotliwości. Następnie pokazane są częstotliwości z pliku radio.txt.

5_whiteWciśnij 5 by wybrać Kraków Info. Częstotliwość ta automatycznie zostanie ustawiona na radiostacji

epkkmovingmap